Šiaulių Hidroprojektas

 
Pagrindinis

Apie mus
Atestatai
Kontaktai

Įranga
Darbai
Partneriai


Darbai


Vykdant "Ventos -Lielupės upės baseino I investicijų paketo konkurso dokumentų
ir techninių specifikacijų parengimo Akmenės, Mažeikių ir Telšių rajonų savivaldybėms"
projektą, parengti Akmenės rajone numatytų objektų vandentiekio ir kanalizacijos tinklų
teritorijų planavimo dokumentus ir techninius projektus.

"Šiaulių regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas. Šiaulių regiono Kairių
sąvartyno uždarymo II etapas" Techninio projekto koregavimas ir darbo projekto
parengimas, sąvartyno uždarymo ir priežiūros po uždarymo plano parengimas, sąvartyno
po uždarymo eksploatacijos ir priežiūros taisyklių parengimas.

"Šiaulių pramoninio parko įkūrimo ir plėtros, paviršinių nuotekų kolektoriaus bei
valymo įrenginių statyba" darbo projekto parengimas.

"Panevėžio miesto ir Panevėžio rajono nuotekų ir vandentiekio tinklų plėtros
I etapas (Berčiūnų, Vyčių, Panevėžio m.)" Vyčių kaimo darbo projektai.

"Kelmės rajono Užvenčio seniūnijos Junkilų kadastrinės vietovės melioracijos griovių
ir jų statinių rekonstrukcija" investicinio projekto aprašymo parengimo, paraiškos parengimo,
techninio projekto parengimo, projekto vykdymo priežiūros ir projekto įgyvendinimo
organizavimo (administravimo) paslaugos.

Šiaulių regiono Kairių sąvartyno uždarymo II etapo darbų technines priežiūros ir defektų
ištaisymo laikotarpiui paslaugos.

Pakruojo rajono Rozalimo seniūnijos Laičių II tvenkinio hidrotechnikos statinio (užtvankos)
tyrinėjimo, rekonstrukcijos techninio darbo projekto parengimo ir projekto vykdymo
priežiūros paslaugos

Komplekso "Šiaulių miesto industrinio parko II etapo inžinerinių tinklų
(vandentiekis, nuotekos,lietaus nuotekos, elektra) ir susisiekimo
(gatvių, geležinkelio atšaka) komunikacijų tiesimo techninis projektas"
Šiaulių mieste Zokniuose lietaus nuotekyno tinklų ir valymo įrenginių
projektavimo darbų techninio projekto parengimas.

Šiaulių miesto, Pumpučių gatvės tarp Pataičių ir S Daukanto gatvių nutiesimo techninio
projekto parengimas ir projekto vykdymo priežiūra

"Nemuno vidurupio baseino II investicijų paketo projektų ir pirkimo dokumentų
parengimas prioritetiniams objektams Panevėžio miesto savivaldybėje" -Vyčių kaimo
techninis projektas, parama konkursų parengimui pravedimui, paruošto projekto vykdymo priežiūra

Panevežio regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas:techninė ir projekto vykdymo priežiūra.

Dotnuvėlės upelio ir jo krantų gamtosauginio tvarkymo techninio projekto parengimas.

Akmenės rajono Ramučių kaimo gyvenamosios aplinkos kompleksinio sutvarkymo techninis projektas
Dizainas ir sprendimai: Iliuzija.net ©