Šiaulių Hidroprojektas

 
Pagrindinis

Apie mus
Atestatai
Kontaktai

Įranga
Darbai
Partneriai


Atestatai


Atestatas
Nr. 0007
UAB "Šiaulių hidroprojektas"
įmonės kodas: 144084894 Aušros al. 29A, LT-76300 Šiauliai
Suteikiama teisė atlikti statinio projektavimą.
Statinių kategorijos: ypatingi statiniai.
Statinių grupės: susisiekimo komunikacijos: keliai (gatvės), vandens uostų statiniai, tiltai
vietinės reikšmės keliuose; inžineriniai tinklai: vandentiekio, nuotekų šalinimo;
hidrotechnikos statiniai: užtvankos, vandens pralaidos, vandenviečių statiniai ir
nusodintuvai, kanalai, krantosaugos statiniai, žuvininkystės statiniai, tvenkiniai; sporto
paskirties inžineriniai statiniai; kitos paskirties statiniai: sąvartynai, kasybos ir gavybos
statiniai; kultūros paveldo statiniai. Projektavimo darbų sritys: sklypo sutvarkymo (sklypo plano), architektūros, konstrukcijų,
gamybos (paslaugų) technologijos, susisiekimo, vandentiekio ir nuotekų šalinimo,
elektrotechnikos (iki 10 kV įtampos), elektroninių ryšių (telekomunikacijų), apsauginės
signalizacijos, gaisrinės signalizacijos, procesų valdymo ir automatizacijos, aplinkos
apsaugos, pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo, statybos skaičiuojamosios
kainos nustatymo, ekonominė.


KVALIFIKACIJOS ATESTATAS
Nr. 27-PmAT
UAB „Šiaulių hidroprojektas "
ATESTUOTA
Melioracijos statinių projektavimui, šių statinių projekto vykdymo priežiūrai, melioracijos statinių statybos techninei priežiūraiKVALIFIKACINIS LEIDIMAS Nr. 143
DIRBTI ŽEMĖTVARKOS DARBUS
1. Rengti žemės reformos žemėtvarkos projektus.
2. Rengti žemės sklypų padalijimo, sujungimo ir keitimo projektus.


LICENCIJA
ATLIKTI GEODEZINIUS DARBUS
G - 826 - (176)

LICENCIJA
Nr. 56TK - 176
ATLIKTI TOPOGRAFINIUS IR KARTOGRAFINIUS DARBUS


LICENCIJA
Nr. 56G - 176
ATLIKTI GEODEZINIUS DARBUS
sudaryti trečiosios klasės aukščių tinklus, planimetrinius (vietinius)
tinklus, matuoti pastatų ir statinių nuosėdžius ir posvyrius, atlikti
nekilnojamojo turto kadastro objektų geodezinius matavimus (kadastrinius matavimus),
atlikti statinių ir įrenginių žymėjimą vietovėje ir sudaryti jų padėties schemas.


LICENCIJA
Nr. ŽK-4
RENGTI ŽEMĖS KONSOLIDACIJOS
PROJEKTUS

LICENCIJA
Nr. ŽF-9
RENGTI ŽEMĖS SKLYPŲ FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTUS

LICENCIJA
Nr. KP-52
RENGTI KAIMO PLĖTROS ŽEMĖTVARKOS
PROJEKTUS

LICENCIJA
Nr. VP-3
RENGTI ŽEMĖS PAĖMIMO VISUOMENĖS POREIKIAMS PROJEKTUSDizainas ir sprendimai: Iliuzija.net ©